Novinky

Volitelné předměty 2015/2016

29.8.2015

Přehled

Projekty

28.8.2015

Pracujeme s novými technologiemi - práce s tablety - firma AV MEDIA Brno

Výzva 57 - podpora výuky anglického jazyka a pracovní činnosti - MŠMT

Prohlédněte si naši školu

15.12.2014

Prohlédnout

Kritéria pro přijímání do ŠD

27.5.2014

Zobrazit kritéria

Nová výdejna obědů

27.5.2014

Informace o vydávání obědů v Záložně.

Starší »


Nově přijatí žáci (pro šk. rok 2015/2016)

2. B: Kmoch Ondřej

3. A: Kubištová Kateřina

4. A: Opasek Tomáš

5. B: Kronus Otto

6. A: Holman Dušan

         Chybová Simona

         Levai Matěj

         Musil Jakub

         Pokorný David

         Skalová Dagmar

         Štěrbová Adéla

         Tichý Vojtěch

 6. B: Bischof Šimon

         Kuklová Laura

         Malíková Karolína

         Panchártek Matěj

         Proroková Sabina

         Tomášková Klára

         Tuček Patrik

Soutěžili jsme ve florbale a vybíjené

V úterý 19. 5. se uskutečnilo setkání žáků ze Břehů a ze Semína s naší ZŠ.

Před vyučováním kluci a holky absolvovali prohlídku naší školy. Podívali se do odborných učeben dějepisu, přírodopisu, jazykových i počítačových učeben.

Poté zamířili do tělocvičny, aby změřili své síly s našimi žáky ze čtvrtých a pátých tříd nejprve ve florbale a později ve vybíjené. Ve florbale převažovali žáci naší školy, zatímco ve vybíjené bylo skóre vyrovnanější. Není tolik důležité, kdo nakonec zvítězil, ale radost, úsměv na rtech a dobrá nálada všech zúčastněných, podpořená příjemnou hudbou, která sportovní dopoledne provázela po celou dobu a sladké odměny pro všechny soutěžící čtvrťáky a páťáky.

Žáci ze Semína a Břehů dostali navíc na památku trička s logem naší školy a materiály o naší škole. Příjemné setkání bylo zakončeno vyhlášením výsledků a společnou fotografií.

Mgr. A. Šmídlová

Fotogalerie


 
 
 
Nastavení fotogalerie

Šikulové u nás ve škole

Po šesti letech v televizním studiu se „Šikulové“ rozjeli za dětmi do škol, družin a zájmových kroužků. Na základě pozvání Katky Březinové (žákyně 5.B) byla i naše škola vybrána pro natáčení tohoto oblíbeného dětského pořadu ČT.

Díl natáčený v naší škole byl ve znamení léčivých bylin. V prostorách školní knihovny si děti vyrobily listy do herbáře. Ručně zpracovaný papír na desky herbáře vznikal v učebně výtvarné výchovy a pro výrobu zázvorového sirupu se výborně hodila školní kuchyňka. Nakonec si šikulové vyšili pěkné sáčky na sušené bylinky.

Pro děti, které se natáčení zúčastnily to byla jistě zajímavá zkušenost. Kromě nových výtvarných nápadů, které si mohly vyzkoušet, sledovaly také práci filmařů a byly její součástí. Jistě jim patří pochvala za jejich píli a za vzornou reprezentaci naší školy. Všichni už se těšíme na výsledek společné práce.

A tento díl pořadu můžete zhlédnout na ČT Déčko (14. 6. 2015).

Fotogalerie

Londýn

V půlce března jsme odjeli my, žáci 8. a 9. tříd na 5ti denní pobyt v Londýně. Od školy jsme jeli autobusem až do francouzského přístavu Calais. Nalodili jsme se na trajekt a probudili jsme se až ve Velké Británii. Poté jsme se přesunuli autobusem do hlavního města Londýna, kde začal hon za památkami. A na konci dne jsme si užili nádherný výhled z London Eye. Večer nastal nejnapínavější bod dne - seznámení s rodinami, které se o nás těch pár dní staraly. Každé ráno nás rodiny přivezly k autobusu a my jsme jeli prozkoumat další kouty Anglie.

Poslední den našeho pobytu v Anglii jsme navštívili Greenwichský park s nultým poledníkem. Poté následovala procházka po Tower Bridge přes řeku Temži, návštěva katedrály Sv. Pavla, prohlídka Námořního muzea, poslední pohled na Queen´s House a odjezd zpět domů. Výlet jsme si moc užili a děkujeme paním učitelkám, paní průvodkyni a pánům řidičům za to, že to s námi vydrželi.

Video

D. Brožová, R. Havlíčková z 8.B


 
 
Nastavení fotogalerie

Živá příroda v tělocvičně

 

Ve středu 11. března zavítali do prostoru tělocvičny ZŠ MN dva mladí členové Záchranné stanice Lipec ze Žlebů. Dali si za cíl představit žákům prvního stupně některé zástupce z živočišné říše a přiblížit jim, jaké smysly využívají tito živočichové při vnímání okolního prostředí a získávání potravy. Největší ohlas sklidili dva roztomilí ježci a také káňata lesní, která se nejednou prolétla těsně nad hlavami nadšeně přihlížejících diváků. Z kategorie dravých ptáků se žákům předvedla rovněž samička nejčastějšího městského dravce – poštolky obecné. Poštolku velmi dobře známe, můžeme ji totiž často vidět na kostelní věži hned vedle budovy školy. Na konci informacemi nabité šedesátiminutovky přednášející ochotně zodpověděli všetečné dotazy svých diváků. Ti odcházeli z přednášky s velmi pozitivními dojmy. Závěrem je třeba poukázat na důležitost podobných akcí v době, kdy některé děti znají mnohé volně žijící živočichy už jen z obrázků.

Mgr. T. Vítek

Lyžařský výcvik v Jedlové v Orlických horách

Ve dnech 28. února až 6. března 2015 odjeli žáci ZŠ Masarykovo náměstí do Orlických hor, kde tradičně, tak jako každý rok, proběhl lyžařský výcvik. Cílovou stanicí se stala chata Kristýna v Jedlové, nedaleko Deštného v Orlických horách.

Na rozdíl od loňského roku nám tentokrát počasí přálo. Na sjezdovce byla sice v prvních dvou dnech vydřená místa, ale po dvě noci solidně nachumelilo a podmínky k lyžování byly téměř ideální. Přes den navíc většinou svítilo sluníčko, svahy byly velmi dobře upraveny a lyžařů nebylo mnoho. Kromě samotného lyžování měl každý žák možnost vyzkoušet si chůzi, běh i jízdu na běžkách.

Vyvrcholením týdne byly závody ve slalomu a běhu na lyžích. Výsledky závodů nejsou tak podstatné, důležité je to, že se vše vydařilo a všichni žáci se ve zdraví vrátili do svých domovů. Všem zúčastněným se výcvik velice líbil.

 Bc. M. Bulušek

A z pohledu dětí: Učitelé nás rozdělili do třech skupin, ve kterých jsme pronikali do tajů lyžování. Všichni jsme si během týdne mohli vyzkoušet dva lyžařské svahy. Během odpočinkového dne jsme odjeli na výlet do Dobrušky, odpoledne jsme pak sehráli přátelské utkání ve florbale se žáky z Deštného. Během výcviku jsme měli možnost vyzkoušet si jízdu na běžkách. Týden rychle utekl a my jsme se v pátek 6. března vrátili domů. Doufáme, že se budeme moci zúčastnit lyžařského výcviku i příští rok.

K. Venclová a B. Vosáhlová, 7.A


 
 
 
 
Nastavení fotogalerie

Umíme skákat!

Ve středu 11. 2. 2015 jsme se zúčastnili závodů ve skoku vysokém ve Chvaleticích - Chvaletická laťka, jež je součástí POLABSKÉ  VÝŠKAŘSKÉ  TOUR. Naši žáci a žákyně získali svými hezkými výkony 2 zlaté, 3 stříbrné a 1 bronzovou medaili:

1. místo v kategorii dívek 6. roč.: Klára Kuchyňková - 125 cm

1. místo v kategorii dívek 7. roč.: Adéla Mrkvičková -125 cm 

2. místo v kategorii dívek 8. roč.: Míša Štainerová - 135 cm

2. místo v kategorii chlapců 6. roč.: Tomáš Kolibík - 135 cm - nový osobní rekord!

2. místo v kategorii chlapců 9. roč.: Jan Farkaš - 160 cm - vyrovnaný osobní rekord!

3. místo v kategorii dívek 8. roč.: Adriana Frydrychová - 125 cm

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a motivaci pro ostatní žáky. Přejeme další skvělé výkony a hezká umístění.

Mgr. A. Šmídlová


 
 
 
 
 
Nastavení fotogalerie

Zápis na školní rok 2015/2016

Výsledky přijímacího řízení

Informace k zápisu

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Prohlídka budovy 1. stupně

Novinka pro budoucí prvňáčky

Od září 2015 budou mít prvňáčkové jednou týdně 20 minut anglického jazyka bez čtení, psaní, známkování.

Volby do Školské rady

Dne 27. 11. 2014 se konaly volby do Školské rady – volby 2 členů zástupců rodičů.

Volby zákonných zástupců:

p. Kratochvílová - 92 hlasů
p. Klimečková - 90 hlasů
p. Gryčová - 62 hlasů

Zástupci rodičů ve Školské radě od 1. 1. 2015 jsou p. Kratochvílová a p. Klimečková.

Projekt - Rok české hudby 2014

V letošním roce máme exkurze a návštěvy kulturních zařízení zaměřeny na Rok české hudby. V květnu naši žáci navštívili Východočeské divadlo Pardubice. V pořadu „Moje hudební legendy“ vyslechli koncert P. Šporcla. V červnu odjeli žáci 6. A + B do Opery ND Praha, aby viděli hudební pohádku „Čert a Káča“. V září 8. A + B navštívila Muzeum B. Smetany v Praze. Interaktivní program „Bedřich u klavíru“ – program zaměřený na Smetanovu klavírní tvorbu. Po ukončení se všichni prošli po Valdštejnských zahradách. V říjnu se nám exkluzivně podařila návštěva při příležitosti výročí 150 let od založení továrny na výrobu klavírů Petrof Hradec Králové, mohli jsme vidět celý výrobní proces, historické i moderní hudební nástroje. 10. října žáci 9. A + B s muzikoložkou putovali po stopách B. Martinů v Poličce. Ve skupinách plnili úkoly v muzeu, nechyběl nácvik tance na hudbu B. Martinů z baletu Kuchyňská revue. Z muzea vedly kroky do rodné světničky skladatele, která je ve věži místního kostela. 16. října se sedmáci rozjeli pendolínem do Muzea hudby v Praze – na lekci muzikoterapie. Ve zvláštní atmosféře – v šeru podkrovních prostor muzea - si pod vedením lektorky vyzkoušeli hudební aktivity s relaxací. 5. listopadu jsme měli na 1. a 2. stupni projektový den Rok české hudby, celá škola se také zúčastnila koncertu ZUŠ v Záložně. Projekt Rok české hudby bude ukončen v prosinci vánočním koncertem.


 
 
 
 
Nastavení fotogalerie

Změny v přijímacím řízení ve šk. roce 2014/2015

Podrobnosti ke změnám v přijímacím řízení včetně ukázkových testových úloh najdete na Školském portálu Pardubického kraje.

Informace o prospěchových stipendiích a nových oborech vzdělání

Pracujeme s novými technologiemi

Základní škola 26. srpna 2014 vstoupila do projektu "Pracujeme s novými technologiemi" v rámci Opračního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Získáme tak 20 tabletů, na kterých se zpočátku budou vzdělávat učitelé. Celková hodnota projektu činí 535 840 Kč.

Navýšení kapacity školní družiny

Od 1. září 2014 navýšena kapacita školní družiny - mohou se přihlásit žáci 3. tříd.

Otevření výdejny obědů

Od 1. září 2014 otevřena pro žáky naší školy výdejna obědů v  Záložně - informace na webových stránkách jídelny nebo ZŠ.

Více informací


 
 
 
 
 
 
 
Nastavení fotogalerie

První den ve škole

I přes to, že dětem na jejich první cestu do školy nesvítilo sluníčko, ale pršelo „štěstí“, přišli se do lavic naší školy poprvé posadit všichni přihlášení prvňáčci.

Ani jejich doprovod se nenechal počasím odradit. Na první den ve škole se přišli podívat maminky, tatínkové, babičky, dědečkové a sourozenci včetně několikatýdenního rozmilého miminka, které první vyučovací hodinu svého bratříčka prospalo. 

I přes to, že byli prvňáčci umístěni do největších učeben budovy prvního stupně, sotva jsme se do nich vešli. Všichni však byli klidní, trpěliví, plní úsměvů a nadšení.Děti a jejich doprovod přivítaly kromě třídních učitelek Mgr. Violy Vašíčkové a Mgr. Aleny Školníkové také ředitelka naší školy Mgr. Hana Konvalinková a paní starostka města Přelouče Bc.Irena Burešová. Obě žákům popřály mnoho zdarů ve škole a paní ředitelka také rodiče upozornila na změnu jejich rodinného režimu, na spoustu starostí a povinností, které s sebou škola přináší. Prvňáčkům se první den ve škole líbilo. Prohlíželi si barevné nástěnky a byli nadšeni ze spousty dárečků, které měli připravené na lavicích. Dokonce si vyzkoušeli, jaké to bude ve škole bez rodičů a na chvilku byli ve třídě pouze s paní učitelkou. Nikdo se nebál, nikdo neplakal. Naopak. Malí prvňáčci se usmívali, vstřícně odpovídali na otázky, zpívali písničky a odvážně říkali básničky. Každý si také stihl vymalovat obrázek, který věnoval na památku prvního dne paní učitelce.

Věříme, že nadšení prvňáčkům zůstane, že se jim ve škole bude i nadále líbit, a že k nám budou rádi chodit. Těšíme se na naši společnou práci i na spolupráci s rodiči.  

Mgr. A. Školníková


 
 
 
 
 
 
 
Nastavení fotogalerie

Naši zpěváci vyzpívali medaile!

Zpevaci Ve čtvrtek 19. června odjeli vítězové školního kola pěvecké soutěže Školní slavík do Pardubic na krajské kolo soutěže pořádané při příležitosti pardubického festivalu ZRCADLO UMĚNÍ.

Všem se soutěžní vystoupení velmi povedlo a přes velkou konkurenci naši žáci získali 3 ocenění ve svých kategoriích. V kategorii dívek do 9 let získala 1. místo Alice Rálišová ze 2.B, v kategorii dívek do 11 let získala 1. místo Tereza Kaderová ze 4.A a v kategorii chlapců do 9 let získal 2. místo Matěj Březina z 1.A.

Všem blahopřejeme a přejeme, ať je do zpěvu co nejčastěji!

Mgr. Veronika Pokorná

Zájezd do Paříže

Dne 2. 6. absolvovalo šestnáct žáků druhého stupně zájezd do Paříže a jejího okolí. Po ranním příjezdu do hlavního města Francie jsme byli ohromeni krásou jedinečné Eiffelovy věže. Většina z nás překonala svůj strach z výšek a vystoupala na vyhlídku ve výšce 300 m, odkud se nám nabídl přenádherný pohled na Paříž. Dále jsme se vydali k Invalidovně, poté po Champs Élysées k Vítěznému oblouku a Obelisku. Další den jsme navštívili zámek a zahrady ve Versailles, které vybudoval společně s dalšími významnými místy Ludvík IV. V Louvru jsme zhlédli nejen jeden z nejznámějších obrazů Leonarda da Vinciho,  Monu Lisu, ale i ostatní sbírky umění z celého světa. Navštívili jsme Montmarte, čtvrť umělců, katedrálu Notre Dame, moderní obchodní čtvrť La Défence nebo kabaret Moulin Rouge.

Za čtyři dny jsme viděli mnoho významných míst i staveb, projeli se lodí po Seině, seznámili se s francouzskou kuchyní a základními slovíčky. Ubytováni jsme byli v hotelu F1, kde jsme trávili spíše jen noci.

Za tento krásný pobyt děkujeme paním učitelkám Martině Skálové a Janě Müllerové, které ho s námi absolvovaly.

R. Součková, K. Jarochová, S. Soudková

 

   

 

Fotogalerie

Akce „Černí koně“

Dne 3. 6. 2014 žáci naší školy povzbuzovali dojezd handicapovaných cyklistů na Masarykovo náměstí v Přelouči. Odvážní cyklisté přijeli z Kolína a měli namířeno dále do Hradce Králové. Celá akce byla doprovázena soutěžemi, kresbou na chodník, vyhodnocením výkresů i předáním vlajky paní ředitelce Haně Konvalinkové. Tato organizace „Černí koně“ je nezisková a bere si za cíl rozvoj cyklistiky handicapovaných a úplné propojení s běžnou cyklistikou.

Mgr. V. Šorfová  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nastavení fotogalerie

Třídíme odpady - projekt Recyklohraní

I v letošním školním roce se naše škola zapojila do školního recyklačního programu Recyklohraní. Program pořádají neziskové společnosti ASEKOL, ECOBAT a EKO-KOM, které zajišťují sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, baterií a obalů.V rámci tohoto projektu byly obě budovy školy vybaveny sběrnými nádobami na použité baterie a drobná elektrozařízení.

Žáci mohou nosit do školy nepotřebné drobné elektrospotřebiče např. staré mobilní telefony, kalkulačky, MP3 přehrávače, radiobudíky, walkmany, fotoaparáty, rychlovarné konvice, žehličky, holící strojky, elektronické hračky, digitální hry, drobné počítačové vybavení a baterie. Mohou se také zapojit do zábavných her a soutěží, výtvarných či fotografických úkolů a kvízů z oblasti třídění a recyklace odpadů, které organizátoři projektu zadávají. Za nasbíraný elektroodpad a splněné úkoly získá naše škola body, za něž žákům budeme moci pořídit různé učební pomůcky, hry i vybavení pro volný čas.

Do projektu se mohou zapojit i rodiče. Máte-li doma vybité baterie či vysloužilé drobné elektrospotřebiče, věnujte je svým dětem. Zajistíte tak recyklaci nepotřebných předmětů a svým dětem pomůžete získat body na nákup odměn.

Žáci se specifickými poruchami učení

Hlavním cílem všech pedagogů je maximálně respektovat specifické schopnosti a potřeby dětí. Již při zápisu do první třídy se zaměřujeme na jednoduchá cvičení zrakového vnímání, pravolevé a prostorové orientace, při rozhovoru s dítětem sledujeme výslovnost, vyjadřovací schopnosti a slovní zásobu. Odbornice z mateřských školek již mohou poslat předškoláky do pedagogicko-psychologických poraden. Tím získáme u dětí správnou diagnostiku, která právě v 1. třídě hodně pomůže.

Je opravdu důležité, aby diagnostika proběhla co nejdříve, tedy v předškolním nebo mladším školním věku, protože včasné rozpoznání SPU a následná práce s dítětem, jsou předpokladem k lepší úspěšnosti ve škole. Každé dítě posuzujeme individuálně a práce s ním je často „běh na dlouhou trať“. Vyžaduje mnoho trpělivosti a pochopení.

Domnívám se, že odklad školní docházky poruchy dys nevyřeší, speciální přístup pedagoga je pro dítě tím nejlepším řešením. Pedagog zařazuje cvičení rozvíjející sluchovou a optickou diferenciaci, grafomotorická a psychomotorická cvičení, cvičení na syntézu a analýzu slov. Neustále s dítětem opakuje, procvičuje, střídá různé činnosti. Využívá obvyklých i specifických pomůcek – čtecí okénka, šablony pro psaní, upravené texty, názorné pomůcky.

Důležité je tyto děti zapojit do všech činností. Děti s SPU potřebují ve vyučovací hodině přirozené pohybové aktivity, časté vyvolání k tabuli, možnost pohybu v prostoru třídy, oddychnout si při tělovýchovné chvilce.

Pokud je u dítěte porucha potvrzena, musí mu být vysvětleno, proč mu dělají některé věci problémy. Potřebuje také ujistit, že za to nemůže. Aby s námi pedagogy žáci spolupracovali, musíme docílit toho, aby cítili, že jim chceme pomoci. Od rodičů pak očekávají především pochopení. My učitelé děkujeme rodičům za spolupráci.

Při aktivních metodách se žáci nenudí

Čas strávený v prostorách naší školy velmi rychle utíká. Je to tím, že se nám nabízí mnoho možností, jak vyučování učinit přístupnější a zajímavější. Výuka v interaktivní podobě je pro nejmenší zábavou, hrou a naprostou přirozeností. Žáci na prvním stupni se nejlépe učí prožitkem, a proto do výuky zařazujeme i projektové vyučování. Každá třída má své miniprojekty. V některých třídách probíhají jedno dopoledne, jinde se miniprojekty zařazují do delšího časového úseku. Kladem je, že téma lze využít ve všech výchovách, praktických činnostech, matematice a především v českém jazyku. Obrovskou výhodou je, že se u dětí vytvářejí komunikační dovednosti. Mají dostatek prostoru k vyjádření myšlenek, postřehů k tomu, co se učí a pozorují. Tato dovednost se rozvíjí i prostřednictvím dramatické výchovy, která v projektovém vyučování nechybí. Střídání různých tvořivých činností, práce ve dvojicích, skupinách a uvolněné klima ve třídě vzbuzuje zájem a chuť pro tyto aktivity.

Ve druhém pololetí bude na co se těšit, mnoho projektových hodin nás ještě čeká.

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | podmínky